Календар

<жовтня 2016>
ПНВТСРЧТПТСБНД
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Міністерство освіти і науки України

PDF Друк
Публікації >
 
ПУБЛІКАЦІЇ


 1. Поліщук В.Б. «РОЗВИТОК IT-ІНДУСТРІЇ ПОТРЕБУЄ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ», С.20-23, №3; «ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: УНІКАЛЬНЕ ЧИ СТАНДАРТНЕ?» (Журнал "Информационные технологии для менеджмента", №5/2011).
 2. Поліщук В.Б. ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ ПРОГРАМНОЇ ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНИ (Тези доповідей на Міжнародному науковому конгресі з розвитку ІКТ та розбудови інформаційного суспільства в Україні, 17-18 листопада 2011 р.)
 3. Нетесін І.Є. та інші. ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗБУДОВИ В УКРАЇНІ ІНФРАСТРУКТУРИ ВІЛЬНОГО / ВІДКРИТОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (Тези доповідей на Міжнародному науковому конгресі з розвитку ІКТ та розбудови інформаційного суспільства в Україні, 17-18 листопада 2011 р.)
 4. Шевченко В.Л. “Проблеми теорії електронного підручника та протиріччя практики” (Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Науково-методичне забезпечення ПТО”, с. 40-43).
 5. Шевченко В.Л. “Програмно-технічні аспекти професійно орієнтованого інформаційного навчального середовища» (Модернізація професійної освіти і навчання. Зб. наук. Праць, вип.1, - 2011, С. 50-60).
 6. Поліщук В.Б. "Проект в НБУ – приклад для органів державного управління і корпоративних структур" (Журнал "Информационные технологии для менеджмента", №7-8/2010).
 7. Сергєєв О.Ю. "Проблеми якості програмних засобів" (Журнал "Информационные технологии для менеджмента", №12/2010).
 8. Джевадова А.И. "Дистанционное обучение: опыт УкрНЦ РИТ". (Журнал "Информационные технологии для менеджмента", №9/2010).
 9. Поліщук В.Б. "Програмні рішення: вигоди і витрати. Методологія вибору. Частина 4" (Журнал "Информационные технологии для менеджмента", №6/2010).
 10. Поліщук В.Б. "Програмні рішення: вигоди і витрати. Методологія вибору. Частина 3" (Журнал "Информационные технологии для менеджмента", №5/2010).
 11. Поліщук В.В. "Програмні рішення: вигоди і витрати. Методологія вибору. Частина 2" (Журнал "Информационные технологии для менеджмента", №4/2010).
 12. Поліщук В.Б. "Програмні рішення: вигоди і витрати. Методологія вибору. Частина 1" (Журнал "Информационные технологии для менеджмента", №3/2010).
 13. Шевченко В.Л.  та інші. "Програмно-інструментальна платформа дидактичного проектування інформаційного навчального середовища истеми середньої освіти". (Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць. Випуск 7. - Херсон, Видавництво ХДУ, 2010. - 207 с).
 14. Шевченко В.Л. "Інформаційне навчальне середовище в конектсі проблем теорії та протиріччя практики" (Збірник матеріалів доповідей Сьомої міжнародної конференції "Інтернет-Освіта-Наука", м. Вінниця, 28 вересня-3 жовтня 2010 р.).
 15. Шевченко В.Л. "Вербальное и невербальное моделирование информационной обучающей среді и ее алгоритмическое построение в системе подготовки медицинских специалистов" (Збірник праць І Всеукраїнського з'їзду "Медична та біологічна інформатика і кібернетика". - Київ, 23-26 червня 2010 р.)
 16. Джевадова А.И. "Обзор систем поддержки дистанционного обучения" (Журнал "Информационные технологии для менеджмента", №6/2010).
 17. Полулях О.М. "Реинжиниринг бизнес-процессов: риски и результат" (Журнал "Информационные технологии для менеджмента", №3/2010).
 18. Коковський А.І. "Проектний менеджмент при створенні автоматизованих систем управління" (Журнал "Информационные технологии для менеджмента", №3/2010).
 19. Сергеєв Ю.С. "Створення галузевої системи сертифікації програмних та інформаційних засобів наукового та навчального призначення" (Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць. Випуск 7. - Херсон, Видавництво ХДУ, 2010. - 207 с).
 20. Джевадова А.И. "Дистанционное обучение - мифы или реальность?" (Журнал "Информационные технологии для менеджмента, №3/2010).
 21. Джевадова А.И. "Больше компетенции - больше конкурентоспособности" (Журнал "Информационные технологии для менеджмента", №1-2/2010)
 22. Шевченко В.Л. "Дидактическое пограммирование информационной обучающей среды профильного и профессионального обучения"
 23. Шевченко В.Л. "Вербальное и невербальное моделирование информационной обучающей среды и ее алгоритмическое построение".
 24. Шевченко В.Л., Васильченко Л.В., Гладков О.В. "Реінжиніринг програмно-інструментальної платформи дистанційної освіти в контексті організаційно-педагогічних та дидактико-психологічних процесів загальноосвітньої школи"
 25. Полищук В. "Индустриализация в масштабах всей страны" (интервью в журнале PCWeek/UE - 02.06.2009).
 26. Полищук В. "Вступление Украины в ВТО поднимает проблему технологической зрелости" (журнал "ComputerWorld Украина" №25, 2008)
 27. О.Беляченко, Н.Полищук. SAP CRM - инструмент повышения эффективности сбыта. (журнал «Корпоративные системы» №2, 2008)
 28. Полищук В. "Государство поддержит программную индустрию?" (журнал "ComputerWorld Украина" №3-4, 2008)
 29. Шевченко В.Л., Клокар Н.І. Підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у контексті проектування програмно-педагогічних засобів. (Електронне наукове фахове видання "Народна освіта", випуск №3, 2007)
 30. Коковский А. «BSC как индикатор зрелости бизнеса» (Журнал «Справочник экономиста» №6, 2007)
 31. Беляченко О. "Как учесть человеческий фактор при внедрении ERP-систем" (журнал "Бизнес" № 47 (722), 20 ноября, 2006 года)
 32. Рибальченко В. «Моделювання бізнесу й еталонне тестування» (журнал «Консалтинг в Україні» №7-8, 2006)
 33. Рибальченко В. «Принципи реінженірингу» (журнал «Консалтинг в Україні» №5Б 2006)
 34. Рибальченко В. «Революція в бізнесі: реінженіринг» (журнал «Консалтинг в Україні» №4, 2006)
 35. Рибальченко В. «Довгою дорогою управління змінами в бізнесі» (журнал «Консалтинг в Україні» №3, 2006)
 36. Рыбальченко В. «История автоматизации бизнеса и текущее состояние» (журнал «Консалтинг в Украине» №1, 2006)
 37. Беляченко О. «Как пройти в “игольное ушко" (журнал «ІТ-Менеджер» №5, 2005)
 38. Поліщук В. «Індустрія програмування: від мануфактур до технологічної зрілості» (газета «Урядовий кур’єр» від 18 березня 2005 року, №49)
 39. Полищук В. «Программирование: от мануфактур к индустрии» (журнал «Корпоративные системы» №2 2005)
 40. Поліщук В., Поліщук Н. «Модель підтримки рішень щодо відбору конкурсних проектів фундаментальних досліджень: багатоаспектність, актуальність, оригінальність» (журнал «Комп’ютер у школі та сім’ї» №1 (41) 2005)
 41. Полищук В. «Системы управления предприятиями: факторы успеха» (журнал «Корпоративные системы» №2, 3 2003)
 42. Рыбальченко В. «CRM:особенности выбора» (журнал «Отдел маркетинга» №9, 2003)
 43. Рыбальченко В. « Маркетинг и новейшие информационные технологии» (журнал «Отдел маркетинга» №3, 4, 8, 2003)
 44. Рыбальченко В. «Реинжиниринг бизнес-процессов» (Журнал «M.A.DE.» №1, 2, 2003)
 45. Рыбальченко В. «Составляющие успеха» (Журнал «Деньги и технологии» декабрь, 2002)
 46. Рыбальченко В. «Знания в бизнесе: зачем нужны знания» (Журнал «M.A.DE.» №5, 6, 2002)
 47. Рыбальченко В. «Моделирование и управление знаниями» (Журнал «Корпоративные системы» №4, 2002)

 • Карпович А.А., Нетесін І.Є., Поліщук В.Б. Как выбрать ERP по методу Саати. // Журнал «ИТМ. Информационные технологии для менеджмента. – 2014. – Часть 1.- №6-8.– С. 16-21. -  Часть 2. - №9-10. - С. 10-14
 • Карпович А.А. Методика інтегральної оцінки інвестиційних проектів для розробки або реалізації яких надається державна підтримка / Самсонова В.В., Шевченко Н.Ю. // Біоресурси і природокористування. – 2014. – Т. 6, № 1-2. – С. 138 – 146.
 • Карпович А.А. Модель функціонування ринку інноваційних знань та інформації / Самсонова В.В. // Науковий вісник НУБіП України. – 2013. – Вип. 181. – Ч. 6. - С. 201-206.
 • Нестеренко О.В., Нетесін І.Є. та інші. Стратегія застосування відкритих програм для забезпечення інформаційної безпеки держави // Національна безпека: український вимір: щокв. наук. зб. / Рада нац. безпеки і оборони України, Ін-т пробл. нац. безпеки. – К., 2009. – Вип. 6 (25). – C. 72-81.
 • Нестеренко О.В., Проблеми формування національної інформаційної інфраструктури та забезпечення її безпеки // Реєстрація, зберігання і обробка даних. – 2010. – Т. 12 , №2. – С. 216-226.
 • Нестеренко О.В., Нетесін І.Є. Про інтероперабельність компонентів автоматизованих інформаційно-аналітичних систем. – «Правова інформатика»,    № 2 (34) /2012.- С. 3-12.
 •  Шевченко Віктор Леонідович та інш. Особливості впровадження та використання ERP-систем як сучасного інструменту управління ресурсами у військовій сфері. Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. К.: Національна академія оборони України, 2009 р.- №1 (4). С. 25-29.
 • Шевченко Віктор Леонідович та інш. Інструмент створення ЄАСУ // Оборонний вісник. - №3. – 2012. – С. 28-32.
 • Шевченко Віктор Леонідович та інш. Асигнування на оборону // Оборонний вісник. - №2. – 2013. – С. 8-13
 • Шевченко Віктор Леонідович та інш. Аналіз можливості аналітичної системи SAP Business Intelligence щодо управління оборонними ресурсами // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України – Київ: Національна академія оборони України, 2013. - №2 (48). – С. 6-13.
 • Шевченко Віктор Леонідович та інш. Несанкціонований доступ до інформаційних ресурсів ERP-систем // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України– Київ, 2014. - №1 (50). – С. 9-12.
 • Шевченко Віктор Леонтійович, Проблеми модернізації та створення тренажно-моделюючих комплексів військового призначення // Наука і оборона. - №1, 2002 - С.32 –39.
 • Шевченко Віктор Леонтійович ,Методологічні засади створення інтегрованої навчально-тренувальної системи оперативної та бойової підготовки військ // Наука і оборона. - №2, 2002 - С.29 – 35.
 • Шевченко Віктор Леонтійович, Дидактичні засади загальнотехнічних і про-грамно-математичних рішень сучасних навчально-тренувальних систем військового призначення // Наука і оборона. - №4, 2002 - С.З 1 – 35.
 
Перелік статей в журналах, інших:
-        Закалад М.А., Карпович А. А. Перспективні напрями інформатизації фінансово-економічної діяльності МО України // матеріали ІІ наук.-практ. семінару “Актуальні питання управління проектами інформатизації в сфері безпеки і оборони”, (Київ, 27 жовтня 2009 р.) / Міністерство оборони України. – Київ, 2009. – С. 26 – 27.
-    Запісоцький Р.П.. Автоматизація інформаційних потоків на підприємстві // Тези доповідей Міжнародного наукового конгресу з розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та розбудови інформаційного суспільства в Україні 17-18 листопада 2011р.
-    Запісоцький Р.П., Нетесін І.Є., Поліщук В.Б. та інш. Веб-орієнтоване середовище формування тематики науково-технічних досліджень та розробок на рівні органів виконавчої влади // Тези доповідей Міжнародного наукового конгресу «Інформаційне суспільство в Україні». – Київ. 25-26 жовтня 2012 р. – С. 172-174.
-    Карпович А. А. та інш. Сучасні проблеми інформаційного забезпечення фінансового аналізу підприємств // Збірник статей міжнародної школи-семінару «Теорія і практика інноваційно-консультаційної діяльності». – К. : Видавничий центр НУБіП України, 2010. – С. 125 – 127.
-        Карпович А.А., Сучасні рішення ризик-менеджменту для фінансових установ у технологіях SAP : матеріали міжнародного SAP форуму 2013 (Київ 29 травня)/ Електронне видання на сайті www.softrating.com.ua
-    Поліщук В.Б.. Програмні рішення: вигоди і витрати. Методологія вибору //
«ИТМ. Информационные технологии для менеджмента». – 2010.   № 2,3,4,5.
-    Поліщук В.Б. Програмне забезпечення автоматизованих систем управління оборонними ресурсами: стандартне чи унікальне? // Журнал «ИТМ. Информационные технологии для менеджмента». – 2012. - № 1-2. – С.46-49.
-    Поліщук В.Б. та інш. Розробка підходів до моніторингу і контролю за виконанням фінансових планів підприємств державного сектору економіки на основі сучасних інформаційних технологій // матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: якість аудиту та корпоративна безпека». – м. Харків.: 21-23.04.2011 р. – С. 138-141.
-    Шевченко В.Л. та інш. ERP-системи в Збройних Силах // ІТМ. Информационные технологии для менеджмента. - №1-2. – 2012. – С. 55-56.
 
Перелік монографій (розділи в монографіях), опублікованих у провідних закордонних наукових видавництвах.
 
Перелік монографій, що опубліковані за рішенням наукової (вченої) ради вищого навчального закладу/наукової установи:
-    Нестеренко О.В., Нетесін І.Є. та інші. Вільне програмне забезпечення: український вибір. – К.: Альтерпрес, 2011.- 400 с.
-        Нестеренко О.В. Безпека інформаційного простору державної влади. Технологічні основи. – К.: Наукова думка, 2009. – 352с.
-    Шевченко В.Л. Оптимізаційне моделювання в стратегічному плануванні. – К.: Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України, 2011 – 283 с.
-    Шевченко В.Л. Комп’ютерна модель управління оборонними ресурсами «DRMM»: Сучасний стан та перспективи розвитку – К.: Головне управляння особового складу та організаційно-мобілізаційної роботи Генерального штабу Збройних Сил України. Національний науково-дослідний центр оборонних технологій і воєнної безпеки України, 2004 – 218 с.
-    Шевченко В.Л. (за редакцією). Оснащення військового формування засобами ОВТ при обмеженнях на грошові ресурси // Комп'ютерна модель управління оборонними ресурсами "DRMM": сучасний стан та перспективи розвитку // К.: ГУ ОС та ОМР ГШ ЗС України, ННДЦ ОТ і ВБ України, 2004.- с.171-178.
-    Шевченко В.Л. (за редакцією). Математичні основи побудови формуляра // Облік оборонних ресурсів за допомогою формуляра військової частини. Ч.1. Методики опрацювання формуляра. К.: ННДЦ ОТ і ВБ України, 2003р., С.20-23.
 
Перелік статей у журналах та збірниках наукових праць, що входять до наукометричних баз даних (Scopus, Web of Science):
-    Netesin, I. (co-author). Expernet - An intelligent multi-agent system for WAN management (2002) IEEE Intelligent Systems, 16 (7), pp. 62-72;
-    Netesin, I. (co-author). A method of intellectualization of computer network based on a hierarchical scheme, Journal of Artificial Intelligence, Donetsk State University of Informatics and Artificial Intelligence, Vol. 3, No. 1, 2002, pp. 71-79.
-    Netesin, I. (co-author). System architecture of a distributed expert system for the management of a national data network, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 1480, 1998, pp 438-451.

Перелік статей у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України:
-    Нестеренко О.В., Нетесін І.Є. та інші. Стратегія застосування відкритих програм для забезпечення інформаційної безпеки держави // Національна безпека: український вимір: щокв. наук. зб. / Рада нац. безпеки і оборони України, Ін-т пробл. нац. безпеки. – К., 2009. – Вип. 6 (25). – C. 72-81.
-    Нестеренко О.В. Засади державного регулювання формування системи електронного уряду // Інформація і право. – 2012,  №2 (5). – С. 125-132.
-    Нестеренко О.В Проблеми формування національної інформаційної інфраструктури та забезпечення її безпеки // Реєстрація, зберігання і обробка даних. – 2010. – Т. 12 , №2. – С. 216-226.
-       Нестеренко О.В. та інші. Єдина інформаційно-комунікаційна платформа як засіб інформаційної взаємодії  органів державної влади, громадян та бізнесу при побудові електронного уряду // Зв’язок. - 2013, №3 (103). - С. 16-23.
-    Нестеренко О.В., Нетесін І.Є. Про інтероперабельність компонентів автоматизованих інформаційно-аналітичних систем. – «Правова інформатика»,    № 2 (34) /2012.- С. 3-12.
-    Нестеренко О.В., Нетесін І.Є. Моделі інформаційного навантаження при опрацюванні документів в автоматизованих інформаційно-аналітичних системах органів державної влади // Реєстрація, зберігання і обробка даних. – 2011. – Т. 13 , №1. – С. 39-55.

Перелік статей в журналах, інших:
-    Поліщук В.Б.. Програмні рішення: вигоди і витрати. Методологія вибору //
«ИТМ. Информационные технологии для менеджмента». – 2010.   № 2,3,4,5.
-    Поліщук В.Б. Програмне забезпечення: унікальне чи стандартне? // Журнал «ИТМ. Информационные технологии для менеджмента». – 2011. - №5. – С.32-34.

Перелік монографій, що опубліковані за рішенням наукової (вченої) ради вищого навчального закладу/наукової установи:
-    Нестеренко О.В., Нетесін І.Є. та інші. Вільне програмне забезпечення: український вибір. – К.: Альтерпрес, 2011.- 400 с.
-        Нестеренко О.В. Безпека інформаційного простору державної влади. Технологічні основи. – К.: Наукова думка, 2009. – 352с.
-    Нестеренко О.В. Основи побудови автоматизованих інформаційно-аналітичних систем органів державної влади. – К.: Наукова думка, 2005. – 628с. 
-    Нестеренко А.В., Петров В.В. Автоматизированные системы массового распространения информации. К.: Наукова думка, 1993. – 132с.
Навчально-методичні видання:
 
8.1.7.    Перелік підручників, навчальних посібників:
-    Нестеренко А.В. ЭВМ и профессия программиста. Уч. издание. - М.: Просвещение, 1990. – 160 с.
-    Нестеренко О.В. Інформація, інформатика, ЕОМ. Історія створення ЕОМ та розвитку інформаційних технологій. – Навч. посібник (Серія “Інформатика”). - К.: “Альтерпрес”, 2003. – 118 с.
-    Нестеренко О.В. Арифметика, логіка, алгоритм: Коротке викладення математичних основ ЕОМ. – Навч. посібник (Серія “Інформатика”). - К.: “Альтерпрес”, 2003. – 88 с.
-    Нестеренко О.В. Апаратура, програми, комп’ютер: Інформаційна система. - Навч. посібник (Серія “Інформатика”). - К.: “Альтерпрес”, 2004. – 135 с.
-    Нестеренко О.В. та інш. Основи операційних систем: ядро, процес, потік. Навч. видання (Серія “Інформатика”) — Тернопіль: Навчальна книга – Богдан,  2007. – 96 с.
-    Нестеренко О.В. Криптологія та захист інформації в автоматизованих системах / Навч.-метод. матеріали. – К: Національна академія управління, 2007. – 108 с.
-    Нестеренко О.В. Інтелектуальні системи прийняття рішень / Навч.-метод. матеріали. –К: Національна академія управління. – Електронний ресурс,  2007. – 129 с.
-    Нестеренко О.В. та інш. Автоматизовані інформаційно-аналітичні системи / Навч. посібник. – К: Національна академія управління, 2008. – 67 с.
-    Шевченко В.Л. Організаційно-педагогічні та дидактико-психологічні основи проектування інформаційного навчального середовища із застосуванням програмно-інструментального комплексу // Навчально-методичний посібник. – К.: Освіта України. –  2010. –  104 с.
-    Гужва В.М.. Концепції побудови виробничих систем: аналіз стану, проблеми і тенденції розвитку. // Вісник Київського національного університету технологій і дизайну. Вип. 5(55). – К: КНУДТ, 2010. – C. 39-44.
-    Гужва В.М.. Агентно-орієнтоване моделювання бізнес-правил та бізнес-процесів на підприємствах. // Моделювання та інформаційні системи в економіці: Зб. наук. праць. – K.: КНЕУ, 2011. – Вип. 84. – С.110-127.
-    Жданов Б.И.. Best Practice. Библиотека лучших практик. // Спецпроект в рамках журнала «ИТМ. Информационные технологии для менеджмента». – 2010-2012.
-    Жданов Б.И.. Каталог ИТ: архитектура, ИТ-управление, приложения, инфраструктура, безопасность, услуги-сервисы, устройства», журнал «ИТМ. Информационные технологии для менеджмента», №9. - 2011.
-    Закомирный В.И.. PLM+ERP: эффект синергии // «ИТМ. Информационные технологии для менеджмента». – Части 1,2. – 2012. – №11,12; Части 3-6. – 2013. – № 1-2,3,7-8,9.
-    Запісоцький Р.П.. Автоматизація інформаційних потоків на підприємстві // Тези доповідей Міжнародного наукового конгресу з розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та розбудови інформаційного суспільства в Україні 17-18 листопада 2011р.
-    Нестеренко О.В., Нетесін І.Є. Про інтероперабельність компонентів автоматизованих інформаційно-аналітичних систем. – «Правова інформатика», № 2 (34) /2012.- С. 3-12.
-    Будько Н.Н., Нестеренко О.В., Нетесін І.Є. Вільне програмне забезпечення: український вибір. –К.: Альтерпрес, 2011.- 400с.
-    Німич В.В., Полулях О.М., Запісоцький Р.П.. Моделювання систем менеджменту якості// Електроніка та системи управління. – 2007.   №4(14).
-    Поліщук В.Б.. Програмні рішення: вигоди і витрати. Методологія вибору //
«ИТМ. Информационные технологии для менеджмента». – 2010.   № 2,3,4,5.
-    Поліщук В.Б. Програмне забезпечення: унікальне чи стандартне? // Журнал «ИТМ. Информационные технологии для менеджмента». – 2011. - №5. – С.32-34.
-    Сергієнко В.І., Поліщук В.Б. Розробка підходів до моніторингу і контролю за виконанням фінансових планів підприємств державного сектору економіки на основі сучасних інформаційних технологій // матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: якість аудиту та корпоративна безпека». м. Харків.– 21-23.04.2011 р. – С. 138-141.